การป้องกันไวรัสโคโรน่า
As the public threat in Thailand and official coronavirus measures ease, JEDI International, Ltd. is restarting work, with additional health safety measures. We're again ready to serve you. Stay safe!

 

บริการของเรา

สิ่งที่เราทำ

บริษัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล ทำงานด้านการตลาด พัฒนาธุรกิจ สำหรับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งออกสินค้าและเป็นผู้ผลิต บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2546 สำนักงานตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?

ลูกค้าของเรา

JEDI ทำงานระยะยาวกับผู้ซื้อในการค้นหาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ กำกับดูแลการผลิตสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ใครเป็นกลุ่มลูกค้าและผู้ซื้อสินค้าของเรา?