การขนส่งทางทะเล

วิกฤตตู้คอนเทนเนอร์ ปี 2564

By lily | Tue, 11 May 2021 - 18:01
อัตราค่าขนส่งสินค้าทางเรือจากเอเชียไปยังยุโรปพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2563 และ ต้นปี 2564 JEDI ขออธิบายเรื่องวิกฤตตู้คอนเทนเนอร์