สภาพอากาศ

เครือข่ายการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก

By jwr | Fri, 07 May 2021 - 14:37
พิมพ์เขียวที่เสนอของ JEDI เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว โซลูชันทางเทคนิคการใช้งานในประเทศเครือข่ายทั่วโลก