วิกฤตเซมิคอนดักเตอร์

วิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ปี 2564

By lily | Mon, 17 May 2021 - 11:18
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขาย สมาร์ทโฟนและทีวีจนถึงรถยนต์และเครื่องซักผ้า JEDI จะอธิบายวิกฤตชิปอิเล็กทรอนิกส์