ภาวะโลกร้อน

เครือข่ายการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก

พิมพ์เขียวที่เสนอของ JEDI เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว โซลูชันทางเทคนิคการใช้งานในประเทศเครือข่ายทั่วโลก