วิกฤตชิปอิเล็กทรอนิกส์

วิกฤตเซมิคอนดักเตอร์ปี 2564

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขาย สมาร์ทโฟนและทีวีจนถึงรถยนต์และเครื่องซักผ้า JEDI จะอธิบายวิกฤตชิปอิเล็กทรอนิกส์