คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางอากาศระยะทางไกล

เอกสารฐานความรู้นี้ อธิบายวิธีการคำนวณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สำหรับการขนส่งทางอากาศทางไกลและเป็นตัวอย่างที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณที่คล้ายกัน

การขนส่งทุกชนิด การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก ระยะทางและรูปแบบการขนส่ง

ตัวอย่างเช่น รถของคุณจะปล่อยประมาณก๊าชคาบอนไดออกไซด์ 160 กรัมต่อหนึ่งกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและปีที่ผลิตสำหรับการเดินทางรอบ 140 กิโลเมตรรวมทั้งสิ้น 22.4 กก. CO₂ (Imp: ขับรถระยะทางประมาณ 87 ไมล์)

เราจะคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศในระยะยาว

ขนส่งทางอากาศ

เนื่องจากการขึ้นและลงจอดของเครื่องบิน มีผลชื่อมโยงไปถึงการเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบินด้วยความเร็วสูงของเที่ยวบินระยะไกลจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อกิโลเมตรต่ำกว่าเที่ยวบินระยะสั้น การขนส่งทางอากาศระยะไกลและระยะสั้นมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน และจำนวนตัวเลขที่ปล่อยมลพิษก็ต่างกัน

การคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศระยะยาว ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 500 กรัม ต่อ 1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 กม2 คำนวณจากระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร โดยเครื่องบินบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ทันสมัย ตัวอย่างของเราใช้เครื่องบินดังกล่าวบนทางยาวไกลข้ามทวีป

เราส่งสินค้า น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม เดินทางระหว่างไมอามีและกรุงเทพฯ มีการขนส่งทางอากาศ 15,611 กิโลเมตร (บรรทุกสินค้าทางอากาศ 8.6 ปอนด์ บรรทุก 9,700 ไมล์)

มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเท่าไร? สำหรับการขนส่งทางอากาศ ระยะไกล:

ขนส่งสินค้าทางอากาศ 1,000 กก. สินค้า 1 กม.: ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 500 กรัม
ค่าขนส่งทางอากาศ 1 กิโลกรัมต่อ 1 กิโลเมตรคือ 500 / 1,000 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5 กรัม

ค่าขนส่งทางอากาศ 1 กิโลกรัมสำหรับ 15,611 กิโลเมตร คือ 0.5 x 15,611 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.81 กิโลกรัม
ขนส่งทางอากาศ 3.9 กก. ขนส่งสินค้าระยะทาง 15,611 กิโลเมตร เท่ากับ 7.81 x 3.9 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30.46 กิโลกรัม

การขนส่งทางอากาศ 3.9 กิโลกรัม ระยะทาง 15,611 กิโลเมตร ปล่อยมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 30.46 กิโลกรัม

จริงๆแล้วคุณสามารถคำนวณน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง สำหรับการเดินทางที่แตกต่างกัน หาค่าเฉลี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อ กิโลเมตรที่เหมาะสม คุณจะเห็นได้ว่าการขนส่งประเภทช้าลง มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

วิธีหนึ่งในการต่อต้านการปล่อยมลพิษของก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ คือ การปลูกต้นไม้ ต้นไม้ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ เฉลี่ยประมาณ 22 ก.ก. ต่อปี บริษัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ปลูกต้นไม้กว่า 1,500 ต้นบนพื้นของเราเอง โดยชาวบ้านปลูกต้นไม้อีก 1,000 ต้นบนพื้นที่ของเขาเองและสาธารณชน รวมประมาณ 55 ตันของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ต่อปี

ราคา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โลกของเรา เราทราบว่าต้นไม้มีคุณประโยชน์ แต่โลกของเราไม่รู้เรื่องราคา ค่าใช้จ่ายในการปล่อยคาร์บอน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ภาษี การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ควรจ่ายด้วยความระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ค่าเผื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรปอย่างเป็นทางการสำหรับ CO₂ เท่ากับ 23.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน (20.55 ยูโร)3 หรือเท่ากับ 0.02 ยูโรต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 5.82 เหรียญสหรัฐต่อตัน (5.00 ยูโร) ปีก่อนหน้านี้ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าเทียม ตามรัฐบาลที่จัดทำเอกสาร 4 ด้วยข้อความเช่น "ปล่อยกา๊ซคาร์บอน ฟรี 1 ตัน" และช่วยให้ตลาดสามารถตัดสินใจได้ เดิมทีเอกสารเหล่านี้ออกมาจำนวนมาก ทำให้ไม่เป็นที่นิยม บางส่วนกล่างหาว่ามีการฉ้อโกง ทำให้ราคาลดลงตกลงต่ำมาก ร้านคาเฟ่แถวบ้านคุณ สามารถหาซื้อเครื่องทำโซดาได้ในราคาที่ถูกกว่า ดูที่นี้ > ราคา คาร์บอนไดออกไซด์  ในปัจจุบัน 

ในปี 2015 รัฐบาลสหรัฐคำนวณค่าใช้จ่ายทางสังคมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 37.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ มหาวิทยาลัย Stanford คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นประมาณ 220.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน5

คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

CO₂ ย่อมาจาก Carbon Dioxide ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ประกอบด้วยอะตอมของอะตอมคาร์บอนหนึ่งตัวเชื่อมต่อกับอะตอมออกซิเจนสองอะตอม มันมีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นก๊าซที่เกิดจากการกระทำของคนเราโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มันเป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้พื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศชั้นต่ำๆ ร้อนขึ้น

CO₂e คือคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มันแสดงให้เห็น "การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน" (GWP) ของก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เมื่อแสดงเป็นCO₂ ดังนั้น CO₂ มีศักยภาพในการก่อเกิดภาวะโลกร้อน เป็น 1 ก๊าซเรือนกระจกมีเทน มีศักยภาพในการก่อเกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า CO₂ ถึง 25 เท่า ดังนั้น GWP ของมีเทนจึงเท่ากับ 25

ก๊าซ "e" อื่น ๆ ก็มีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

สวิตช์เกียร์

ก๊าซ "e" ที่ทำลายมากที่สุดมีชื่อว่า SF6, Sulfur hexafluoride มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสวิตช์เกียร์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อป้องกันการลัดวงจรและอุบัติเหตุ การใช้งานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดกว่า

SF6 ที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอยู่ที่ 23,000 มีการห้ามใช้ในสหภาพยุโรปยกเว้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น แต่ตอนนี้มีทางเลือกและผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เปลี่ยนไปใช้แล้ว คุณสามารถช่วยได้ โดยยืนยันเลือกสวิตช์เกียร์ที่ที่ไม่มี SF6

สารทำความเย็น

ในบรรดาก๊าซ "e" อื่น ๆ ก็มีการผลิตสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เช่น สาร Freon 6, 7 เป็นก๊าซไฮโดรเจนฟลูออรีน (CFC, HCFC, HFC) ที่มีผลทำลายล้าง ดังนี้ 1) ทำให้ชั้นโอโซนของโลกลดลงและ 2) ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงนับหมื่นปี ซึ่งมากกว่าผลกระทบจาก CO₂ ตัวอย่างแรกคือ Freon CFC-12 / R-12 ซึ่งเป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน ที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูงกว่า CO 10,000 ถึง 10,000 เท่า มีการปรับปรุงบางอย่าง ทำให้ลดผลกระทบต่อการสูญเสียโอโซน ในขณะที่ตัวแปร Freon ปัจจุบันมีศักยภาพ ในการทำให้ภาวะโลกร้อนสูงขึ้น ประมาณ 1,300-4,000 เท่า CO₂8

แก้ไข กรกฎาคม 2018: หลังจากการรักษาเสถียรภาพของหลุมโอโซนขั้นแรกได้ดีขึ้น และมีผลเพิ่มต่อภาวะโลกร้อน มีผู้ผลิตในประเทศจีนนิยมใช้สาร CFC-11 / R-11 แบบเก่าที่ถูกห้ามใช้เป็นสารสร้างฟองโฟมที่มีราคาถูกในการผลิตฉนวนกันความร้อนราคาถูกที่ใช้ในบ้าน9

ตัวแปร Freon ใหม่คือ hydrofluoroolefins (HFOs) ไม่มีผลต่อชั้นโอโซนและมีศักยภาพในการทำให้ภาวะโลกร้อนลดลง แต่ยังคงมีค่ามากกว่า CO หลายร้อยเท่า สารทำความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับรถยนต์ ชื่อ HFO-1234yf / R-1234yf มีข้อได้เปรียบทางด้านเทคนิค คือ การใช้สารทำความเย็นแบบ R-134a ที่เรียกว่า "drop-in" ประโยชน์ทางการเงินของ บริษัท คือการได้รับการจดสิทธิบัตรจากผู้ผลิต Freon รายเดียวกันทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง10

ทางดีที่สุดที่จะกลับไปใช้สารทำความเย็นที่เป็นธรรมชาติ11 ที่มีการใช้แพร่หลายก่อนที่จะเป็นอันตราย Freon กลายเป็นคำที่ใช้ในครัวเรือน สารทำความเย็นที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) แอมโมเนียและสารทำความเย็นของไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะโพรเพน iso-butane และ propylene โรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวนมากไม่เคยละทิ้งสารทำความเย็นตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร มีอย่างแพร่หลาย ราคาไม่แพงและมีศักยภาพในการทำให้ภาวะโลกร้อนต่ำมาก ซึ่งต้องการฮาร์ดแวร์ระบายความร้อนที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ แต่นั่นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

ไม่ใช่ในอนาคต - แต่ในตอนนี้

แบรนด์รถยนต์ยุโรปส่วนใหญ่ (BMW, Daimler, Volkswagen/Audi, Porsche) ได้ออกแบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ใหม่ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ CO₂ 12 หรือที่เรียกว่า R-744 ด้วยต้นทุนต่ำ ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับ 1

ในประเทศไทยและหลายประเทศอื่น แบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังใช้ R-134a รุ่นเก่าที่ไม่ดีในรถยนต์รุ่นใหม่ ปี 2565 รวมถึงรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ อาจเป็นเพราะประเทศไทย (ในบรรดาประเทศอื่นๆ) มีกำหนดการทีหลังเรื่องการเปลี่ยนใช้สารทำความเย็น CO2 ต่ำ .. แต่ทำไม? ในเมื่อการขอระบบการทำความเย็น CO₂ ต่ำจะไม่ผลเสีย แม้ว่าคุณจะไม่สามารถรับได้ (ยัง)

อาจเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถสร้างผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองโดยการเปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีสารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศต่ำหรือไม่มีเลย13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to air transport: Green Hydrogen can become a replacement for fossil fuels in jet engines.. It's just a matter of time, and let's speed it up: https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-plane.

Airbus reveals new zero-emission concept aircraft - 2020-09-21      https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2020/09/airbus-reveals-new-zeroemission-concept-aircraft.html.  This requires hydrogen to be created by clean energy. JEDI's recommendation: Hurry up and get it done now.

นอร์เวย์มีแผนสำหรับเครื่องบินโดยสารไฟฟ้า - 2018-08-22 http://www.bbc.com/future/story/20180814-norways-plan-for-a-fleet-of-electric-planes ... (link is external)

THAI's phad kaprao causes most gas - 2015-03-23 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/505551/thai-phad-kaprao-causes-most-gas

อ้างอิง

 1. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new… or  https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/search-new-or-u…
 2. https://timeforchange.org/co2-emissions-shipping-goods
 3. https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte
 4. http://www.climateactionprogramme.org/news/carbon_prices_reach_new_low_…
 5. https://news.stanford.edu/2015/01/12/emissions-social-costs-011215
 6. Also referred to as F-gases. Patented, trademarked, and manufactured, monopolized by Honeywell and DuPont /Chemours. It includes Freon type aerosol propellants like the Donald's hair spray, gases used in foam production, and solvents used in cleaning products.
 7. Various Freon variants, such as CFC-12 /R-12, were banned and replaced with newer versions due to their depletion effects on the earth's ozone layer. Only much later was global warming potential considered. https://www.bbc.com/news/science-environment-48353341
 8. Widely used HFC-134a /R-134a is at about 1,500 times greater than CO₂.
 9. https://www.bbc.com/news/science-environment-44738952. CFC-11 / R-11 has the worst Ozone Deletion Potential of all refrigerants, and a very bad Global Warming Potential of 4,750: https://www.linde-gas.com/en/images/Refigerants%20Environmental%20Impac… (p3).
 10. "Always sell at the highest possible profit" Ferengi Rule of Acquisition #55, the profit being for the shareholders and CEOs of Honeywell and DuPont /Chemours.
 11. https://theintercept.com/2018/08/25/chemours-epa-coolant-refrigerant-du…
 12. http://mercedesblog.com/mercedes-goes-eco-with-co2-air-conditioning-the…, https://www.mahle.com/en/research-and-development/research-and-developm…
 13. But not so easily in Thailand, where low/no GWP refrigerants are not yet generally introduced (except for most new European vehicles). See http://www.ozonediw.org/attach/159/ThailandStageIIPreparation.pdf

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: นี่เป็นเอกสารฐานความรู้ภายใน เนื้อหาอาจมีหรือไม่ถูกต้องหรือมีการอัปเดตและอาจหรืออาจไม่สามารถใช้กับสถานการณ์ของคุณได้