การนำเข้าและภาษีศุลกากร

เอกสารนี้ อธิบายวิธีการประเมิณภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากร นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างสำหรับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

ประมาณการภาษีนำเข้า

ในการนำเข้า / ส่งออก โดยทั่วไปภาษีอากรนำเข้า ภาษี โควต้า ใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการนำเข้าทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ภาษีนำเข้าและภาษีจะมีการเรียกเก็บเมื่อสินค้าเข้ามาถึงประเทศนั้นๆ  กระบวนการและค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมและเข้าถึงของผู้ขาย

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อ ควรทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้น บริบัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล ได้อบรมพนักงานให้มีความรู้และสามารถแนะนำผู้ซื้อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เรื่องแรกที่ควรทราบ คือ:

  1. ผู้ซื้อ มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีอากรนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและเตรียมการที่จำเป็น
  2. ประเทศส่วนใหญ่ มีข้อยกเว้นภาษี สำหรับการขนส่งขนาดเล็ก
  3. หากไม่มีการยกเว้น การส่งมอบจะต้องเสียภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจมีค่าธรรมเนียมการเพิ่มเติมโควตา ใบอนุญาต การเก็บรักษา เป็นต้น

ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่แต่ละประเทศปลายทาง มูลค่าการสั่งซื้อและวิธีการจัดส่งสินค้า ในที่นี่เรามุ่งเน้นให้ข้อมูลเรื่อง ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ลูกค้าอาจต้องจ่ายเมื่อได้รับการเรียกเก็บ เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องใบอนุญาตโควต้าหรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของเรามักไม่ติิดกฏเกณฑ์เหล่านี้

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดการ การบริการด้านศุลกากรและไปรษณีย์ ซึ่งมีอัตราค่าบริการที่ต่ำ บริการจัดส่งสินค้าอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการหรือไม่ก็ได้ สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางทะเล ตัวแทนบริษัทขนส่งอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สำคัญอื่นๆ โปรดทราบว่านี่ไม่สามารถใช้กับแพ็คเกจไปรษณีย์หรือคูเรียร์ได้

แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด

สำนักงานศุลกากร ที่เป็นมิตรกับลูกค้าในประเทศนั้นๆจะมีข้อมูลเฉพาะที่ดีที่สุดเกี่ยวกับภาษีอากรขาเข้าและภาษี นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทขนส่งในท้องถิ่น(เช่น ไปรษณีย์ ผู้จัดส่งสินค้า) สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม สำหรับรายละเอียดเฉพาะ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้

การค้นหา

เราสามารถดูข้อมูลภาษีนำเข้า ภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม บนเว็บไชต์ โดยมีวิธีการดังนี้:
การสั่งซื้อขนาดเล็กอาจได้รับการยกเว้นภาษี โปรดตรวจสอบเว็บไซต์บริการศุลกากรประเทศของคุณ เพื่อขอรับการยกเว้นสำหรับการสั่งซื้อจำนวนน้อย สั่งออนไลน์/สั่งทางอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าต่ำ

หากคุณไม่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดค้นหาหมายเลขรหัสระบบเลขฮาร์โมไนซ์ HSA หกหลักของผลิตภัณฑ์ จากนั้นดูรหัสนี้ในรายการภาษีนำเข้าศุลกากรของประเทศของคุณ ซึ่งน่าจะค้นหาในระบบออนไลน์ได้ สำหรับตัวอย่างด้านล่างนี้ คือ

อย่าให้ HS สร้างความสับสนแก่คุณ แต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละบท จะมีหมายเลขตั้งแต่ต้นจนจบรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อยู่ในบทที่ 66 คุณรู้ว่า ตัวเลขสองตัวแรกเริ่มต้นด้วยเลข 66 ลำดับต่อมาคือบทหมวดสินค้าหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ไม่มีผลโดยตรงต่อหมายเลข HS

ตัวอย่าง

เราค้นหาอากรนำเข้าและภาษี สำหรับผลิตภัณฑ์สองชนิด ในสามส่วน ศัพท์บัญญัติ WCO HS ระบุไว้ข้างต้น:

ร่มกางในสวน ส่วนที่ สิบสอง บทที่ 66 รหัส HS 6601.10
พัดไม้ไผ่ ในหมวดที่เก้า บทที่ 44 รหัส HS 4421.91

เหล่านี้¹ คือหมายเลขรหัส HS HS หลัก จำนวน 6 หลัก (ประกอบด้วยดาวเคราะห์ Omicron Ceti III) บางประเทศขยายหมายเลขรหัส HS ที่เป็นสากล โดยใช้ตัวเลขที่ไม่ใช่สากล นอกจากนี้โปรดทราบว่าอาจมีการตีความที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตัวเลขเหล่านี้ได้ แต่ให้ยึดคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นที่สุด

ตัวอย่างการใช้รหัส HS ในสามทวีป ดังนี้:

เอกสารการส่งออก

เจไดและซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกับเจได จัดหาเอกสารทั่วไปสำหรับการส่งออก ที่ครอบคลุมข้อกำหนดมาตรฐาน สำหรับการนำเข้า หากจำเป็นต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม เราจะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีการร้องขอ

อัตราการนำเข้าของไทย

FIO: ฐานข้อมูลอัตราภาษีศุลกากรแบบบูรณาการในประเทศไทย: http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ภาษีนำเข้าและภาษีศุลกากรและหลักเกณฑ์การดำเนินการของพวกเขามักมีการเปลี่ยนแปลง ตัวเลขข้างต้นอาจหรือไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลที่แน่นอน ปรึกษาผู้ให้บริการจัดส่งของคุณในประเทศของคุณหรือสำนักงานศุลกากร / ภาษีศุลกากรของคุณ

---------

1 - ศัพท์บัญญัติของ HS WCO ไม่ทราบคำว่า parasols เพื่อให้การค้นหาเกิดประสิทธิภาพ ใช้คำว่า parasols ได้อย่างถูกต้อง ควรเป็นรหัส 6601.10 umbrellas และ sun umbrellas เราพิจารณาว่า พัดมือ พัดที่พับเปิดปิดได้ รหัส 4421.91 ไม้> อื่น ๆ > อื่น ๆ > ไม้ไผ่ แต่การตีความอื่น ๆ อาจเป็นไปได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แยกแยะความแตกต่างระหว่างไม้ไผ่สำหรับงานประดิษฐ์และไม้ไผ่อื่น ๆ ในขณะที่พัด ของชำร่วยงานแต่งงานอาจจัดให้อยู่ในหมวด สินค้าที่ภาษีต่ำ

2 - จากข้อมูลของศูนย์วิจัยธุรกิจและการวิจัยเศรษฐกิจสหรัฐของ Ball State University ปี 2015 ซึ่งเป็นผลมาจาก 87% ของแรงงานในโรงงานในสหรัฐฯถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ (ใช้ระบบอัตโนมัติ) และ 13% ของการค้าระหว่างประเทศ จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ TPP และ จะถูกส่งออกไปยังตลาดเอเชียที่มีอัตราภาษีน้อยหรือศูนย์ ส่งผลกระทบด้านลบทั่วโลกของพีพีพีคือปัญหาด้านพลเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อม Sierra Club: http://www.sierraclub.org/trade/trans-pacific-partnership