คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางอากาศระยะทางไกล

เอกสารฐานความรู้นี้ อธิบายวิธีการคำนวณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สำหรับการขนส่งทางอากาศทางไกลและเป็นตัวอย่างที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณที่คล้ายกัน

การขนส่งทุกชนิด การคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก ระยะทางและรูปแบบการขนส่ง

ตัวอย่างเช่น รถของคุณจะปล่อยประมาณก๊าชคาบอนไดออกไซด์ 160 กรัมต่อหนึ่งกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและปีที่ผลิต 1. สำหรับการเดินทางรอบ 140 กิโลเมตรรวมทั้งสิ้น 22.4 กก. CO₂ (Imp: ขับรถระยะทางประมาณ 87 ไมล์)

เราจะคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศในระยะยาว

ขนส่งทางอากาศ

เนื่องจากการขึ้นและลงจอดของเครื่องบิน มีผลชื่อมโยงไปถึงการเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบินด้วยความเร็วสูงของเที่ยวบินระยะไกลจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อกิโลเมตรต่ำกว่าเที่ยวบินระยะสั้น การขนส่งทางอากาศระยะไกลและระยะสั้นมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน และจำนวนตัวเลขที่ปล่อยมลพิษก็ต่างกัน

การคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศระยะยาว ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 500 กรัม ต่อ 1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 กม 2 คำนวณจากระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร โดยเครื่องบินบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ทันสมัย ตัวอย่างของเราใช้เครื่องบินดังกล่าวบนทางยาวไกลข้ามทวีป

เราส่งสินค้า น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม เดินทางระหว่างไมอามีและกรุงเทพฯ มีการขนส่งทางอากาศ 15,611 กิโลเมตร (บรรทุกสินค้าทางอากาศ 8.6 ปอนด์ บรรทุก 9,700 ไมล์)

มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเท่าไร? สำหรับการขนส่งทางอากาศ ระยะไกล:

ขนส่งสินค้าทางอากาศ 1,000 กก. สินค้า 1 กม.: ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 500 กรัม
ค่าขนส่งทางอากาศ 1 กิโลกรัมต่อ 1 กิโลเมตรคือ 500 / 1,000 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5 กรัม

ค่าขนส่งทางอากาศ 1 กิโลกรัมสำหรับ 15,611 กิโลเมตร คือ 0.5 x 15,611 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.81 กิโลกรัม
ขนส่งทางอากาศ 3.9 กก. ขนส่งสินค้าระยะทาง 15,611 กิโลเมตร เท่ากับ 7.81 x 3.9 = ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30.46 กิโลกรัม

การขนส่งทางอากาศ 3.9 กิโลกรัม ระยะทาง 15,611 กิโลเมตร ปล่อยมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 30.46 กิโลกรัม

จริงๆแล้วคุณสามารถคำนวณน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง สำหรับการเดินทางที่แตกต่างกัน หาค่าเฉลี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อ กิโลเมตรที่เหมาะสม คุณจะเห็นได้ว่าการขนส่งประเภทช้าลง มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

วิธีหนึ่งในการต่อต้านการปล่อยมลพิษของก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ คือ การปลูกต้นไม้ ต้นไม้ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ เฉลี่ยประมาณ 22 ก.ก. ต่อปี บริษัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ปลูกต้นไม้กว่า 1,500 ต้นบนพื้นของเราเอง โดยชาวบ้านปลูกต้นไม้อีก 1,000 ต้นบนพื้นที่ของเขาเองและสาธารณชน รวมประมาณ 55 ตันของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ต่อปี

ราคา กาซคาร์บอนไดออกไซด์

โลกของเรา เราทราบว่าต้นไม้มีคุณประโยชน์ แต่โลกของเราไม่รู้เรื่องราคา ค่าใช้จ่ายในการปล่อยคาร์บอน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ภาษี การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ควรจ่ายด้วยความระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ค่าเผื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยุโรปอย่างเป็นทางการสำหรับ CO₂ เท่ากับ 23.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน (20.55 ยูโร) 3 หรือเท่ากับ 0.02 ยูโรต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 5.82 เหรียญสหรัฐต่อตัน (5.00 ยูโร) ปีก่อนหน้านี้ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าเทียม ตามรัฐบาลที่จัดทำเอกสารฉบับที่ 4 ด้วยข้อความเช่น "ปล่อยกา๊ซคาร์บอน ฟรี 1 ตัน" และช่วยให้ตลาดสามารถตัดสินใจได้ เดิมทีเอกสารเหล่านี้ออกมาจำนวนมาก ทำให้ไม่เป็นที่นิยม บางส่วนกล่างหาว่ามีการฉ้อโกง ทำให้ราคาลดลงตกลงต่ำมาก ร้านคาเฟ่แถวบ้านคุณ สามารถหาซื้อเครื่องทำโซดาได้ในราคาที่ถูกกว่า

ในปี 2015 รัฐบาลสหรัฐคำนวณค่าใช้จ่ายทางสังคมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 37.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ มหาวิทยาลัย Stanford คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นประมาณ 220.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน5

คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

CO₂ ย่อมาจาก Carbon Dioxide ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ประกอบด้วยอะตอมของอะตอมคาร์บอนหนึ่งตัวเชื่อมต่อกับอะตอมออกซิเจนสองอะตอม มันมีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นก๊าซที่เกิดจากการกระทำของคนเราโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล มันเป็นก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้พื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศชั้นต่ำๆ ร้อนขึ้น

CO₂e คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นกลุ่มก๊าซที่มีผลต่อความร้อนของโลก เราแทนชื่อนี้ด้วย CO₂e. ในการใช้งานจริงหลายแหล่ง กำหนดให้ "e" หมายถึง CO₂

สารทำความเย็น

ก๊าซ "อี" อื่นๆที่มีอิทธิพล

การผลิตสารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เช่น สาร Freon 6, 7 เป็นก๊าซไฮโดรเจนฟลูออรีน (CFC, HCFC, HFC) ที่มีผลทำลายล้าง ดังนี้ 1) ทำให้ชั้นโอโซนของโลกลดลงและ 2) ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงนับหมื่นปี ซึ่งมากกว่าผลกระทบจาก CO₂ ตัวอย่างแรกคือ Freon CFC-12 / R-12 ซึ่งเป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน ที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูงกว่า CO 10,000 ถึง 10,000 เท่า มีการปรับปรุงบางอย่าง ทำให้ลดผลกระทบต่อการสูญเสียโอโซน ในขณะที่ตัวแปร Freon ปัจจุบันมีศักยภาพ ในการทำให้ภาวะโลกร้อนสูงขึ้น ประมาณ 1,300-4,000 เท่า CO₂ 8

ตัวแปร Freon ใหม่คือ hydrofluoroolefins (HFOs) ไม่มีผลต่อชั้นโอโซนและมีศักยภาพในการทำให้ภาวะโลกร้อนลดลง แต่ยังคงมีค่ามากกว่า CO หลายร้อยเท่า สารทำความเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับรถยนต์ ชื่อ HFO-1234yf / R-1234yf มีข้อได้เปรียบทางด้านเทคนิค คือ การใช้สารทำความเย็นแบบ R-134a ที่เรียกว่า "drop-in" ประโยชน์ทางการเงินของ บริษัท คือการได้รับการจดสิทธิบัตรจากผู้ผลิต Freon รายเดียวกันทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง9

ทางดีที่สุดที่จะกลับไปใช้สารทำความเย็นที่เป็นธรรมชาติ10 ที่มีการใช้แพร่หลายก่อนที่จะเป็นอันตราย Freon กลายเป็นคำที่ใช้ในครัวเรือน สารทำความเย็นที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) แอมโมเนียและสารทำความเย็นของไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะโพรเพน iso-butane และ propylene โรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวนมากไม่เคยละทิ้งสารทำความเย็นตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร มีอย่างแพร่หลาย ราคาไม่แพงและมีศักยภาพในการทำให้ภาวะโลกร้อนต่ำมาก ซึ่งต้องการฮาร์ดแวร์ระบายความร้อนที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ แต่นั่นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

รถยนต์แบรนด์ต่างๆในยุโรป ส่วนใหญ่ได้ออกแบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์รุ่นใหม่ ที่ใช้สารทำความเย็นแบบธรรมชาติCO₂11 ​​หรือที่เรียกว่า R-744 ซึ่งมีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนระดับ 1

อาจเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถสร้างผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเอง โดยการเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศด้วยสารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศต่ำหรือไม่มีเลย 12.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอร์เวย์มีแผนสำหรับเครื่องบินโดยสารไฟฟ้า - 2018-08-22

http://www.bbc.com/future/story/20180814-norways-plan-for-a-fleet-of-electric-planes ... (link is external)

อ้างอิง

 1. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new-cars-4
 2. https://timeforchange.org/co2-emissions-shipping-goods
 3. https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte
 4. http://www.climateactionprogramme.org/news/carbon_prices_reach_new_low_with_bureaucratic_delay_and_oversupply
 5. https://news.stanford.edu/2015/01/12/emissions-social-costs-011215
 6. Also referred to as F-gases. Patented, trademarked, and manufactured, monopolized by Honeywell and DuPont /Chemours. It includes Freon type aerosol propellants like the Donald's hair spray, gases used in foam production, and solvents used in cleaning products.
 7. Various Freon variants, such as CFC-12 /R-12, were banned and replaced with newer versions due to their depletion effects on the earth's ozone layer. Only much later was global warming potential considered.
 8. Widely used HFC-134a /R-134a is at about 1,500 times greater than CO₂.
 9. "Always sell at the highest possible profit" Ferengi Rule of Acquisition #55, the profit being for Honeywell, DuPont, Chemours
 10. https://theintercept.com/2018/08/25/chemours-epa-coolant-refrigerant-dupont/
 11. http://mercedesblog.com/mercedes-goes-eco-with-co2-air-conditioning-the-systems-explained, https://www.mahle.com/en/research-and-development/research-and-development-highlights/r744-air-conditioning-system/
 12. But not so easily in Thailand, where low/no GWP refrigerants are not yet generally introduced. See http://www.ozonediw.org/attach/159/ThailandStageIIPreparation.pdf

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: นี่เป็นเอกสารฐานความรู้ภายใน เนื้อหาอาจมีหรือไม่ถูกต้องหรือมีการอัปเดตและอาจหรืออาจไม่สามารถใช้กับสถานการณ์ของคุณได้